Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit dhe Siperrmarrjes Znj. Milva Ekonomi ne Bashkine Maliq ! Pronat, biznesi dhe turizmi ne fokus te takimit !

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq