Bashkia Maliq nëpërmjet kompanisë TAP shumë shpejt fillon nga zbatimi projektin e Kanalizimit të Ujrave të Zeza në fshatin Zëmblak-Njësia Administrative Pojan !
Bordi i kompanisë tashmë i ka hapur dritën jeshile financimit të këtij projekti kaq të rëndësishëm !

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq