top of page

Tashmë ka filluar kantieri i punës edhe në Sovjan ! Ndryshimi do të duket shumë shpejt! Mbas 25 vitesh do të largojmë baltën nga rrugët e fshatit !

bottom of page