World Vision në bashkëpunim me Bashkinë Maliq çakêllon rrugë fushe në Pojan 

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq