74239305_10217144266252868_8759018005515
  • Arsimi i lartë, në Bacelor sudiuar Hortikulturë, dhe Master Zhvillim i Integruar Rural .

  • eksperienc pune :

  • -Inspektor i farmacive Buqësor  në Pogradec , 

  • -Sherf salle në restorant Gusto di Mare Tiranë

  • Zotëron gjuhë të huaja Italisht dhe Anglisht 

  •  Trajnime të ndryshme .

  • Administrator ne NJ/A Pojan viti 2015-2020

  • Zv.Kryetar në Bashkin Maliq viti 2020- e në vazhdim 

Eridjon Rustemi 

          Zv. KRYETAR