Zv.Kryetar: Vasillaq Çinoku

 

 

Biografia

 

1980-1985: Agronom i Lartë, Fakulteti i Agronomisë, Universiteti Bujqësor Korçë.

 

Kontakt:  nr. Tel : 0674636027

 

EKSPERIENCË  PUNE:

 

Mars  2016 e në vazhdim: Nën/Kryetar i Bashkisë Maliq.

 

2015-2016: Kryetar Këshilli, Bashkia Maliq.

 

2001-2015: Zhvillon aktivitetin në fushën e biznesit (Agrobiznes).

 

2007-2011: Kryetar,  Ish-Komuna Pojan.

 

1990-2007: Zhvillon aktivitetin në fushën e biznesit (Agrobiznes).

 

1983-1990: Kryetar  Kooperative në ish-Komunën Pojan

 

1981-1983: Përgjegjes Sektori Zvezdë

 

1978-1981: Agranom në ish-Komunën Pirg

Drejtor Kabineti:

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit