Në Sheqeras. Agjencia e Rrugëve do të ndērhyjë me radhë në rrugët më problematike
Pastrim në Lagjen Qesarat Maliq