INSTITUCIONET ARSIMORE QE PERFSHIHEN NE JURIDIKSIONIN E BASHKISE MALIQ

 

 

BASHKIA MALIQ QENDER

SHKOLLA 9 VJECARE MALIQ ,SHKOLLA E MESME MALIQ, KOPESHTI QYTETI MALIQ,

SHKOLLA 9VJECARE KOLANEC,KOPESHTI KOLANEC ,

SHKOLLA FILLORE FSHAT  MALIQ ,KOPESHTI FSHAT  MALIQ,

SHKOLLA FILLORE PLOVISHT

 SHKOLLA FILLORE GOCE

 

 

 

NJESIA  ADMINISTRATIVE  VRESHTAS

SHKOLLA 9VJECARE ,SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI ,PODGORIE

SHKOLLA  9VJECARE ,SHKOLLA FILLORE, SHEQERAS

SHKOLLA 9VJECARE , SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI,  VRESHTAS,

SHKOLLA 9 VJECARE ,SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI ,BREGAS,

 

 

 

NJESIA  ADMINISTRATIVE  LIBONIK

SHKOLLA  9 VJECARE ,SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI ,LIBONIK,

SHKOLA 9 VJECARE,SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI, VASHTEMI,

SHKOLLA 9 VJECARE,SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI, VLOCISHT,

SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI, GLOCE,

SHKOLLA  FILLORE,KOPESHTI,POCESTE

SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI, SYMIZ,

SHKOLLA FILLORE, DRITHAS

 

 

 

NJESIA  ADMINISTRATIVE  PIRG

SHKOLLA 9 VJECARE ,SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI, PIRG,

SHKOLA 9 VJECARE, SHKOLLA FILLORE, , KOPESHTI,SOVJAN,

SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI, NAVOSELE,

SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI, LEMINOT,

SHKOLLA 9 VJECARE ,SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI, SHQITAS,

SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI,  KAKAC

SHKOLLA 9 VJECARE ,SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI, ZVIRINE,

SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI, GURISHTE

SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI, VELITERNE

 

 

 

NJESIA  ADMINISTRATIVE  MOGLICE

SHKOLLA 9 VJECARE, SHKOLLA FILLORE, PESHTAN,

SHKOLLA FILLORE, KODRAS,

SHKOLLA 9 VJECARE,  LUMAJ,

SHKOLLA 9 VJECARE, SHKOLLA FILLORE,  OSOJE,

SHKOLLA FILLORE, POPCISHT,

SHKOLLA 9 VJECARE, SHKOLLA FILLORE, GOPESH,

SHKOLLA 9 VJECARE, SHKOLLA FILLORE, MOGLICE,

SHKOLLA 9 VJECARE, SHKOLLA FILLORE, ZEREC,

SHKOLLA 9 VJECARE, SHKOLLA FILLORE, DUSHAR,

 

 

 

NJESIA   ADMINISTRATIVE  POJAN

SHKOLLA 9 VJECARE ,SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI, POJAN

SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI, KRESHPANJ,

SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI, PENDAVINJ,

SHKOLLA 9 VJECARE ,SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI, REMBEC,

SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI, ROV,

SHKOLLA 9 VJECARE ,SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI, PLASE,

SHKOLLA 9 VJECARE ,SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI, ZVEZDE,

SHKOLLA 9 VJECARE ,SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI,  BURIMAS,

SHKOLLA 9 VJECARE ,SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI,  ZEMBLAK,

SHKOLLA 9 VJECARE ,SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI,  ORMAN,

KOPSHTI, TEROVE,

SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI,  SHENGJERGJ,

 

 

 

NJESIA  ADMINSTRATIVE  GORE

SHKOLLA 9 VJECARE ,SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI,  LOZHAN I RI,

SHKOLLA 9 VJECARE ,SHKOLLA FILLORE, MARJAN,

SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI,  ZVARISHT,

SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI,  LOZHAN FSHAT,

SHKOLLA 9 VJECARE ,SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI,  STRELCE,

SHKOLLA 9 VJECARE ,SHKOLLA FILLORE,  VELCAN,

SHKOLLA 9 VJECARE ,SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI,  MESMAL,

SHKOLLA 9 VJECARE ,SHKOLLA FILLORE,  MOCAN,

SHKOLLA FILLORE, KOPESHTI,  DESMIRE,

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq