DREJTORITE
  • Zyra e Këndit të BE-së
  • Drejtoria e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit 
  • Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Marrëdhënieve me Publikun 
  • Drejtoria e Rrugëve Rurale