top of page
DREJTORITE
  • Zyra e Këndit të BE-së
  • Sektori i Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit 
  • Sektori i Teknologjisë së Informacionit dhe Marrëdhënieve me Publikun 
bottom of page