Zyra e Këndit të BE-së
Drejtoria e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit 
Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Marrëdhënieve me Publikun 
Drejtoria e Rrugëve Rurale
Drejtoria e të Ardhurave nga Taksat dhe Tarifat Vendore 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq