• Zyra e Këndit të BE-së
  • Drejtoria e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit 
  • Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Marrëdhënieve me Publikun 
  • Drejtoria e Rrugëve Rurale

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq